ARAL GÖLÜ

 


- Batı Türkistanda Kazakistan ile Özbekistan arasında yer alır.  Büyük bölümü Özbekistan a dahildir. Aral gölü, Asya kıtasının ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölüdür. Büyüklük sırasına göre Hazar Denizi, Superior (Kuzey Amerika), Viktorya (Afrika) göllerinden sonra gelir.

Karakum, Kızılkum ve Üstyurt çölleriyle çevrilmiş olangölde yazları çok sıcak ve kurak bir iklim hüküm sürer. Çevresi çöllerle çevrili oluğundan göl çevresinde yerleşim bulunmamaktadır. Çeşitli yanlış tarım politikaları ve sıcaklık gibi nedenlerle Aral gölünde ciddi küçülmeler olmuştur. Aral gölünü kurtarmak için Hazar ve Aralı birleştirme çalışmaları devam etmektedir.
Küçülen ve kuraklaşan Aral gölünün çölleşen noktalarında terk edilmiş gemi görüntüsü..

En derin yeri 68 metrelik bir çukurdur. Geri kalan kısmının derinliği 20 metreyi geçmez. Gölün denizden yüksekliği 48, Hazar denizinden yüksekliği 78 metredir. Genişliği 228 ve uzunluğu 420 kilometredir. Tuzluluk derecesi düşüktür (% 0,0103).

Gölün batı kıyıları dik, doğu ve güney kıyıları düz ve yassı, kuzey kıyıları girintili çıkıntılıdır. Aral Gölüne Amuderya ve Siriderya nehirleri dökülür. Ayrıca etrafındaki yüksek dağların su kaynakları ile beslenir. Göle Taşkent-Orenburg demiryolu yakındır.

Aral Gölünde irili ufaklı pekçok ada ve adacıklar vardır. Bol mikdarda balık bulunur. Bilhassa sazan balığı bakımından çok zengindir.


View Larger Map