TRABZON 5 Günlük Hava Tahmini 
  trabzon hava


KUŞMER YAYLASI
kuşmer yaylası
Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

2000

 

 

 

1990

 

 

 

1985

 

 

 

 
Eski İsmi : kuşmer
İle Uzaklığı: 
İlçeye Uzaklığı: 65 Km (şahinkaya köyüne)
Rakım: 2500

Konaklama,Telefon,Elektrik, su, WC. gibi altyapıya sahip yaylada bakkal,kasap,fırın,lokanta ve kır kahveleri vardır.


    Bayburt il sınırları içinde olan Kuşmer yaylası, Şahinkaya köyü tüzel kişiliğine bağlı bir yayladır. 16000 hektar arazi üzerine kurulmuş olan yayla, 373 hane üzerine tapuludur. 373 hane üzerine tapulu olması, yaylanın bu kadar haneden oluştuğu anlamına gelmez. Şu anda yaylada 450'nin üzerinde ev vardır.

 Kuşmer yaylası Şahinkaya’ya 65 km uzaklıkta ve Bayburt ili Aydıntepe ilçesi sınırları içerisindedir. Yürüyerek on iki saat süren yayla yolculuğunu her Şahinkayalı Şahinkaya’da yaşasın veya yaşamasın ömründe bir kez tecrübe etmek, bu macerayı yaşamak ister. Yaylaya toplu olarak çıkan Şahinkaya halkı yoldaki konaklama yerlerinde çeşitli eğlencelerle yol yorgunluğunu unutmaya çalışır. Bu sayede Şahinkayalılarda sohbet ve geleneksel eğlence kültürü oldukça gelişmiştir. Fakat son dönemlerde yayla yolculukları kamyonlarla yapılmaya başlanınca göçe bağlı olarak oluşan gelenekler, seyir ve eğlenceler unutulmaya yüz tutmuş durumdadır.

Yolu, içme suyu, telefonu, elektriği, misafirhanesi, dinlenme yerleri ile adeta bir ilçe görünümündedir. Zaten bağlı olduğu Bayburt ili Adıntepe ilçesinden, hem nufus hem de hane sayısı bakımından daha büyüktür.
Kuşmer yaylasını diğer yaylalardan ayıran özellikleri sadece bunlar değildir. Diğer yaylalarımızın aksine, Kuşmer yaylası köy tüzel kişiliğine tapulu tek yayladır. Bu nedenle yaylanın kullanım hakkı sadece Şahinkayalılara aittir. Başka köyün nufusuna kayıtlı kişilerin, Kuşmer'e yerleşmesi mümkün değildir.

Yaylada, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir de yayla çayırı vardır. Bu çayırın kesimi, imece usulü ile yapılır. Çayır, köyün mahallelerine göre hisselere ayrılır. Bu mahallelerden 3 ile 4'ü birleşerek, adına "vardiya" dedikleri grupları oluştururlar. Bu vardiyalara bir de başkan seçerler. Bu başkana "vardiyabaşı"denir. Çayır kesimi geldiği zaman, hisse sahiplerinden en az bir kişinin çayırda bulunması gerekir. Aksi halde bu kişilere çayır(ot) verilmez.

Çayır kesimi sırasında horonlar oynanır, türküler söylenir. Bir Şahinkayalı için hava ve su ne ise, Kuşmer yaylası da odur. Onsuz yaşayamaz. 

 Turizm ve Kültür Bakanlığının Kutlama ve Şenlik Programları içerisinde de yer alan "Kuşmer Yayala Şenlikleri" her yıl Ağustos ayının 2.Cumartesi günü yapılır.

Kuşmer yaylasından köye inim, okulların açılmasıyla başlar. Şahinkayalı hasretini, sevgisini, türküsünü, ağıdını, ecdadını bıraktığı o dağlara "bir daha görmek ya kısmet" diyerek yaşlı gözlerle veda eder.
                                      

KUŞMER YAYLA ŞENLİKLERİ

Çayır kesimi sırasında horonlar oynanır, türküler söylenir. Bir Şahinkayalı için hava ve su ne ise, Kuşmer yaylası da odur. Onsuz yaşayamaz. 

 Turizm ve Kültür Bakanlığının Kutlama ve Şenlik Programları içerisinde de yer alan "Kuşmer Yayla Şenlikleri" her yıl Ağustos ayının 2.Cumartesi günü yapılır.