Kaplıcalar

 Türkiye'deki Kaplıcalar ve Faydaları

kaplıca

- İnsanlığa yüzyıllardır büyük sıkıntı veren, çoğunluğu yaşam boyu süren eklem hastalığı olarak seyreden rahatsızlıklara, 'romatizmal hastalıklar' adı veriliyor. Dünyada 1 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 5 milyon romatizmal hasta var. Hastalığı, coğrafi koşulların yanı sıra bazı meslek gruplarının çalışma koşulları ve psikolojik faktörler de körüklüyor. Duruş bozuklukları yanlış ya da zorlayıcı eklem hareketliliği içinde bulunan terziler, berberler, hamallar, dansçılar ve sporcular, ilerleyen yaşlarda romatizmaya maruz kalıyor. Ülkemizde yer alan kaplıcaların büyük çoğunluğu romatizmal rahatsızlıklar için tercih ediliyor.

- Kaplıca suyunun debisinin hastalık yönünden önem taşımadığını bildiren uzmanlar 'Debi, suyun bolluğunu gösterir. Fazla ısı, örneğin 37 derece üstündeki sıcaklık, iltihaplı romatizmayı daha da alevlendirebilir. Ayrıca kalp ve yüksek tansiyon hastalıkları, idrar yolu, akciğer enfeksiyonu da yüksek ısıda alevlenebilir. 65-70 yaş üzerindeki hastalar da kaplıca tedavisine mutlaka hekim kontrolu altında girmelidirler. Ayrıca banyo süresinin 15 günlük kür şeklinde olması gerekir.

- Ilıca olarak da bilinir, maden sularından yararlanma amacıyla kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere verilen genel addır. Araştırmalar sonucunda çeşitli hastalıkların tedavisine yardımcı oldu-ğu anlaşılan mineral iyonlarıyla yüklü maden sularının oluşumuna ilişkin değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden biri, çatlaklardan sızan yerüstü sularının, yolu üzerindeki minarelleri eriterek derinlerdeki ısınmış katmanlara ulaştığı ve buradaki sıcaklığın etkisiyle buharlaşıp yoğunlaşarak yeryüzüne geri döndüğü biçimindedir. Magmaya yakın katmanlarda bazı minarelleri eritmiş durumda bulunan suların buharlaşıp yoğunlaşarak tektonik olaylarla yeryüzüne çıktığı görüşü ise başka bir yaklaşımdır. Maden suları fiziksel özellikleri bakımından çok sıcak, sıcak ve soğuk sular olarak sınıflandırılır. Kimyasal özellikleri bakımından ise bikarbonatlı, sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbon dioksitli, demirli, arsenikli, iyotlu, karışık ve radyoaktif madensuları vardır.  Tesisler, kaplıca suyundan banyo ve içme kürleriyle yararlanılmasına göre farklılıklar gösterir.

Türkiye'deki Kaplıcalar

Türkiye’ de özellikle kaplıca turizmi bakımından önem taşıyan başlıca kaplıcalar Yalova, Çekirge, Oylat, Pamukkale, Bolu, Kızılcahamam, Gönen ve Haymana kaplıcalarıdır.

1- Pamukkale

Ege Bölgesi’ nde sıcak maden suyu kaynaklarıdır. Denizli ilinin Merkez ilçesine bağlı Pamukkale köyünün kuzeydoğusuna düşer.Yak- laşık 400 m yükseklikteki Pamukkale travertenleri yakınında bulunan antik Hierapolis kenti kalıntılarının çevresinde yer alır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir kırık (fay) boyunca breşler ara-sından çıkan kaplıca suyu bikarbonatlı acı maden sularındandır. Sülfat kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbon de dioksit içeren bu şifalı suların sıcaklığı 33-35.5 derece arasında değişir. Pamukkale maden sularından sindirim sistemi, solunum, dolaşım ve romatizma hastalıklarının tedavisinde yaralanılır.

2- Kızılcahamam Kaplıcaları

Kızılcahamam turizm yönünden Ankara'nın en hareketli ilçelerinden biridir. İlçenin genel özelliklerini Kaplıcaları ve Milli Parkı belirlemektedir. İçinde bulunan şifalı kaplıcalarıyla Kaplıcalar Diyarı adını haketmiştir. Doğal güzellikleri,ormanları çamur banyoları, tarihi eserleri maden ve memba suları ile meşhurdur. Kaplıcalar ile maden suları dünya çapında üne sahiptir. Tatil yapmak,dinlenmek,tedavi olmak amacıyla yurt içi ve dışından özellikle Ankara’dan gelen konuklar için yakın olması nedeniyle tercih sebebidir. Kızılcahamam'da konaklama tesislerinin yatak kapasitesi yaklaşık 2500 civarındadır. İlçe ekonomisine büyük katkısı olan kaplıcaların Romatizmal, Dermatolojik, Ortopedik, Nörolojik ve Alerjik bazı hastalıkları tedavi ettiği bilinmektedir.

Aydos Yaylası,

-40 kilometre yakınında Karagöl
-Tarihi yapılar,hamamlar,
-Eski çağlara ait mağaralar

BÜYÜK KAPLICA :
Büyük Kaplıca İlçe merkezindedir, modern bir görünümde olup, içmeden ziyade banyo kürleri için kullanılır. Derinden gelen, volkanik sulardandır. Kaplıca bölümü, Türk hamamı bölümü ve kadın ve erkeklere ait havuzlardan oluşur. Sodyum bikarbonatlı, hafif klorürlü bir sudur. Kızılcahamam Belediyesi'nin yönetiminde işletilmektedir. Romatizma,egzama, kırık çıkık tedavi sonucu çıkan ağrılarda, kadın hastalıkları, dolaşım yolları, çocuk hastalıklarına iyi gelir. Suyunun sıcaklığı 50 derecedir.

Küçük Kaplıca :
Büyük Kaplıca kaynağının üst tepelerindedir. Suyun geldiği yerdeki kaya oyularak kubbeli bir hamam halini almıştır. Kaya aralığından çıktığı yerdeki sıcaklığı 51 derecedir. Kurnalı hamamdaki sıcaklığı ise 43 dereceye düşer. Tedavi yönünden Büyük Kaplıca'nın şifa değerini taşır.  

3- Sey Hamamı Kaplıcası :
KIZILCAHAMAM' a 14 km uzakta Güvem bucağı' na 3 km uzakta bir dere kenarında kaynar. Sıcaklık 43 derecedir. Meşe ve çam ağaçlarının süslediği bir yerdedir. Su, bir değirmen döndürecek kadar bol akar. Erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı hamamları ve havuzları vardır. Sular, havuzların dibinden kaynar. Havuzlara, soğuk su katılmadan girilebilir. Kalsiyum bikarbonatlı olan su içilir. Hazmı kolaylaştırır. Romatizma, nevralji, nevrit, kadın hastalıklarında faydalıdır. Geç tutan kırıklar ve mafsal tutukluklarında iyi sonuç alınır.

4- Haymana Kaplıcaları: İç Anadolu Bölgesi’ nde maden suyu kaynağıdır. Ankara’ nın güneydoğusunda, Haymana kasabasındaki tepelik bir alanda yer alır. Bikarbonatlı ve karbondioksitli sulardandır. Kalker yapılı bir tepecikten kaynaklanır. Yöredeki çöküntü alanında yüzeyden görülmeyen kırıklardan sızan suların geçirimsiz kayaçlar arasından kaynak noktasına doğru çıktığı sanılır.