BURDUR GÖLÜ

 burdur gölü  BURDUR 5 Günlük Hava Tahmini 
  burdur gölleri için hava durumu


Türkiye’nin yedinci büyük gölüdür. Söğüt Dağı ile Suludere-Yayladağ kütleleri arasında  oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşan Burdur Gölü'nün yüzölçümü 200 km2 dir. Uzunluğu 34 km ve en geniş yeri ise 9 km’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 854 m, en derin yeri kapı geçidi önlerinde 110 metredir.

Burdur Gölünün suyu tuzludur. Fakat tuzluluk nisbeti fazla değildir (binde 24). Teşekkül târihi oldukça eskidir. Bir kapılı havza gölü olduğundan zamanla tuz birikimi olmuştur. Bilhassa klorür nisbetinin fazlalığı gölün eskiliğini gösterir. Gölde en fazla bulunan tuz sodyum sülfattır. Bu yüzden balık yaşamaz.

 Dünyada nesli azalmakta olan Dikkuyruk Ördeklerinin yaklaşık yüzde 75’inin kışladığı ve sayıları 11.000’e ulaşan fauna varlığı ile uluslararası kriterlere sahip bir sulak alandır. Özellikle gölün kuzeyinde ve doğusunda yoğunlaşan kuş populasyonu, kuş gözlemcisi ve doğa tutkunlarının ilgisini çeker.

Burdur Gölü’nün güneybatı yönünde yer alan, ‘Burdur Gölü Su Kuşları Yaban Hayatı Koruma Sahası’; Flamingo, Tepeli Pakta, Kuğu, Angıt, Sakarmeke gibi tespit edilebilen 85 kuş türü varlığı ile ‘Ornitoloji Turizmi’ kapsamında , Kuş Gözlemciliği’ne (Bird Observation) ve peyzaj özelliklerine son derece elverişli bir konuma sahiptir.

Burdur Gölü Çevresinden Plaj olarak da yararlanılmaktadır.